Uncategorized

Zimowe liczenie nietoperzy w Ojcowskim Parku Narodowym.

Kolejna dawka poobozowych wrażeń! 🦇🤩

Jak co roku członkowie sekcji Teriologicznej udali się do Ojcowskiego Parku Narodowego w dniach 30.01-02.02.2020 w celu przeprowadzenia zimowego monitoringu hibernujących nietoperzy. Odwiedziliśmy wiele jaskiń, do których dostęp bywał różny, lecz nie przeszkodziło nam to w kontynuowaniu wieloletnich badań na tym terenie. Wyjazd ten był dobrą okazją aby podszkolić się w ciężkiej sztuce rozpoznawania gatunków nietoperzy. Najliczniej w kontrolowanych jaskiniach zimowały podkowce małe (Rhinolophus hipposideros), które po raz kolejny zaskoczyły nas wzrostem swojej liczebności. Ponadto w jaskiniach stwierdziliśmy osobniki z gatunków takich jak nocek orzęsiony (Myotis emarginatus), nocek duży (Myotis myotis), nocek rudy (Myotis daubentoni), nocek wąsatek/Brandta /Alkatoe (Myotis mystacinus/brandtii/alcathoe), nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme), gacek brunatny (Plecotus auritus) i mopek zachodni (Barbastella barbastellus).
🦇

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *