Uncategorized

Zimowe liczenie nietoperzy w Ojcowskim Parku Narodowym.

Zimowe liczenie nietoperzy w Ojcowskim Parku Narodowym.

Kolejna dawka poobozowych wrażeń! 🦇🤩

Jak co roku członkowie sekcji Teriologicznej udali się do Ojcowskiego Parku Narodowego w dniach 30.01-02.02.2020 w celu przeprowadzenia zimowego monitoringu hibernujących nietoperzy. Odwiedziliśmy wiele jaskiń, do których dostęp bywał różny, lecz nie przeszkodziło nam to w kontynuowaniu wieloletnich badań na tym terenie. Wyjazd ten był dobrą okazją aby podszkolić się w ciężkiej sztuce rozpoznawania gatunków nietoperzy. Najliczniej w kontrolowanych jaskiniach zimowały podkowce małe (Rhinolophus hipposideros), które po raz kolejny zaskoczyły nas wzrostem swojej liczebności. Ponadto w jaskiniach stwierdziliśmy osobniki z gatunków takich jak nocek orzęsiony (Myotis emarginatus), nocek duży (Myotis myotis), nocek rudy (Myotis daubentoni), nocek wąsatek/Brandta /Alkatoe (Myotis mystacinus/brandtii/alcathoe), nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme), gacek brunatny (Plecotus auritus) i mopek zachodni (Barbastella barbastellus).
🦇

Uncategorized

Zimowy monitoring w Drawieńskim Parku Narodowym

Zimowy monitoring w Drawieńskim Parku Narodowym

Sezon zimowych inwentaryzacji w pełni! 🦇
W dniach 24-26.01.2020 odbył się obóz sekcji w Drawieńskim Parku Narodowym. Sprawdziliśmy liczne zimowiska nietoperzy takie jak schrony, piwnice i studnie. Spędzony weekend w tak malowniczym miejscu dał nam dużo motywacji do kolejnych działań.
Nie zwalniamy tempa, przed nami dużo do zrobienia w tym gorącym czasie zimowych liczeń! 🦇🔥❄️