Badania

Zimowa inwentaryzacja nietoperzy na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego

Sekcja Teriologiczna Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu została założona w 1991 roku. Jej Założycielem, a zarazem pierwszym prezesem był Andrzej Węgiel. Obecnym opiekunem Sekcji jest dr hab. Witold Grzywiński, prof. nadzw.

„Zimowa inwentaryzacja nietoperzy na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego”

Badania

Liczebność nietoperzy zimujących w forcie VIa w Poznaniu oraz dobór miejsca hibernacji przez poszczególne gatunki

W ciągu 25 lat działalności sekcji regularne liczenia nietoperzy zimujących na terenie fortu pośredniego VIa w Poznaniu stanowiły istotny element jej działalności. Od 1996 roku członkowie sekcji, w miarę możliwości regularnie, co 2 tygodnie, przeprowadzają inwentaryzację nietoperzy w dwóch zachowanych kaponierach przeciwskarpy, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Obiekt wchodzi w skład obszaru Natura 2000 „Fortyfikacje w Poznaniu”.

„Liczebność nietoperzy zimujących w forcie VIa w Poznaniu oraz dobór miejsca hibernacji przez poszczególne gatunki”