Sekcja

Podsumowanie lata 2019

Czas na małe, spóźnione podsumowanie minionego, pracowitego lata 2019.

W sezonie letnim Sekcja Teriologiczna KL UPP prowadziła liczne badania głównie wykonując odłowy w sieci chiropterologiczne oraz kontrole schronów dla nietoperzy.

Krótko w liczbach. Skontrolowaliśmy 394 schrony, w których znaleźliśmy 830 osobników nietoperzy należących do 6 gatunków. Najliczniejsze, jak zawsze były karliki, które reprezentowane były przez 3 nasze krajowe gatunki. Na odłowach spędziliśmy 31 nieprzespanych nocy. Badania prowadziliśmy w Drawieńskim Parku Narodowym, na terenie Poznania, w okolicach Bełchatowa oraz na Pomorzu Środkowym. Odłowiliśmy w sieci 507 osobników nietoperzy z 14 gatunków. Najliczniej odławiany był karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus). Nie zabrakło również: nocka rudego (M. daubentonii), gacka brunatnego (Plecotus auritus), mroczka późnego (Eptesicus serotinus), karlika drobnego (P. pygmaeus), mopka zachodniego (Barbastella barbastellus), nocka Natterera (M. nattereri), karlika większego (P. nathusii), nocka dużego (M. myotis), mroczaka posrebrzanego (Vespertilio murinus), borowca wielkiego (Nyctalus noctula), gacka szarego (P. austriacus) oraz nocka Brandta (M. brandtii).
Największą jednak dla nas niespodzianką był złapany na pomorzu mroczek pozłocisty (E. nilssonii)!!!

Galeria, Sekcja

Sekcja Teriologiczna Koła Leśników po raz kolejny w Drawieńskim Parku Narodowym

W dniach 5-13 lipca członkowie Sekcji Teriologicznej Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu po raz kolejny udali się do Drawieńskiego Parku Narodowego w celu przeprowadzenia letniej inwentaryzacji chiropterologicznej.

Już od 2013 roku Sekcja Teriologiczna prowadzi monitoring nietoperzy w Drawieńskim Parku Narodowym. Odwiedzany jest dwa razy w roku. Zimą kontrolowane są bunkry, piwnice i inne obiekty, w których zimują nietoperze. Latem natomiast prowadzone są odłowy nietoperzy w sieci chiropterologiczne oraz kontrola schronów zawieszonych na drzewach.

W tym roku 14 osób wzięło udział w 9-cio dniowym obozie. W tym czasie skontrolowaliśmy 380 schronów dla nietoperzy, w których znaleźliśmy 851 nietoperzy należących do 5 gatunków. W jednym przypadku skrzynka była zasiedlona aż przez 127 osobników karlika malutkiego (Pipistrellus pipistrellus).

Kontrole skrzynek to dla Sekcji za mało! Podczas obozu prowadzono również nocne odłowy w sieci. Podczas 5 nocy odłowiono 122 osobniki należące do 9 z 26 krajowych gatunków nietoperzy. Najwięcej podczas jednej nocy odłowiono 56 osobników.

Podsumowując, jak dotąd w Drawieńskim Parku Narodowego stwierdzono podczas letniego monitoringu 13 gatunków nietoperzy. Są to: nocek duży (Myotis myotis), nocek Natterera (M. nattereri), nocek rudy (M. daubentonii), nocek Brandta (M. brandtii), nocek wąsatek (M. mystacinus), karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus), karlik większy (P. nathusii), karlik drobny (P. pygmaeus), mroczek późny (Eptesicus serotinus), borowiec wielki (Nyctalus noctula), borowiec leśny (N. leisleri), gacek brunatny (Plecotus auritus) oraz mopek zachodni (Barbastella barbastellus).

fot. Kinga Trzeciak-Sieprawska
« z 10 »
Sekcja

Odłowy w Poznaniu

Każdy czeka na upragniony weekend po tygodniu ciężkiej pracy. Nie zapominajmy, że w poniedziałek powrót do szarej codzienności i służbowych obowiązków

😀
Zobaczcie, jak my spędziliśmy miniony poniedziałek

😉 Dzięki firmie Biotope Usługi przyrodnicze mamy możliwość uczestniczenia w prowadzeniu monitoringu przyrodniczego, a nasi członkowie doskonalą swoją wiedzę z zakresu nietoperzy 🦇

fot. Kacper Oczkowicz
« z 3 »
Galeria, Sekcja

Wieszamy nowe schrony dla nietoperzy!

Wiosna za pasem! 🌱🌞🍀🦇

To ostatnia chwila na wywieszanie budek dla ptaków oraz schronów dla nietoperzy. Budki wieszamy od jesieni do wczesnej wiosny, żeby zdążyły stracić „ludzki” zapach.
W zeszłą sobotę (16.03) członkowie Sekcji Teriologicznej w ramach prowadzonych badań wywiesili 20 schronów na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko. Mamy nadzieję, że już tego lata zagoszczą w nich pierwsze nietoperze 🦇🦇🦇

***

Spring is coming!
It’s the last moment to hang artificial shelters for birds and bats. They should be mounted from Autumn to early Spring in order they lose the „human” smell before their new tenants settle in. Last Saturday members of our Section hung twenty atrificial shelters for bats in Łopuchówko Forest District. It was a part of scientific research about the „housing preferences” of this mammals. We hope all the shelters will be inhabited soon!

Fot. Kinga Trzeciak-Sieprawska
« z 9 »
Galeria

Koniec zimy 2018/2019 – podsumowanie działań Sekcji Teriologicznej KL UPP

« z 24 »
Sekcja

Koniec zimy – podsumowanie działań Sekcji Teriologicznej KL UPP

Inwentaryzacja hibernujących nietoperzy to najprostszy sposób na określenie ich liczebności i składu gatunkowego na danym terenie. Z tego powodu już wczesną jesienią chiropterolodzy na terenie całego kraju rozpoczynają zimowe liczenia. Również Sekcja Teriologiczna Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadziła wiele zimowych inwentaryzacji nietoperzy. Oprócz regularnego monitoringu na terenie Poznania odbyły się również 3 obozy zimowe. Członkowie Sekcji odwiedzili parki narodowe Ojcowski i Drawieński oraz Międzyrzecki Rejon Umocniony.

Dlaczego nietoperze hibernują?

Wszystkie krajowe gatunki nietoperzy są owadożerne. Z tego powodu, kiedy nadchodzi zima i spada aktywność owadów, naszym latającym ssakom zaczyna brakować pokarmu. Żeby przetrwać ten okres muszą zapaść w tzw. „sen zimowy”. Wcześniej konieczne jest do tego odpowiednie przygotowanie. Nietoperze bardzo intensywnie się odżywiają, aż tłuszcz będzie stanowił około 20-30% masy ich ciała. Po pierwszych przymrozkach zapadają w odrętwienie. Ich tętno spada z ok. 250 do 40 (lub nawet mniej) uderzeń/minutę. Duże zagrożenie stanowi nieoczekiwane wybudzenie nietoperza. Każda taka sytuacja kosztuje go bardzo dużo energii, przez co spala swoje „zapasy”. Niekontrolowane wybudzenia z hibernacji są często przyczyną śmierci nietoperzy, ponieważ podczas zimy nie są one w stanie znaleźć odpowiedniej ilości pożywienia, aby ponownie odbudować zapasy energii.

Zimowy monitoring nietoperzy na terenie Poznania i „Dekada”

            Zimowy nietoperzowy maraton co roku rozpoczynamy już w październiku od regularnych liczeń nietoperzy w Forcie VIa. Członkowie Sekcji średnio co dwa tygodnie odwiedzają pozostałości fortu i odnotowują zimujące tam nietoperze. Jest to idealny wstęp do tego, co czeka na nas na przełomie stycznia i lutego. W tym czasie odbywa się tzw. „Dekada”, czyli zimowy spis nietoperzy na terenie Poznania. W krótkim okresie czasu całe miasto zostaje sprawdzone. Dzięki temu otrzymujemy dość wiarygodne informacje o stanie chiropterofauny. Członkowie Sekcji oprócz Fortu VIa na liście zadań mają Fort IIIa (obecnie znajduje się tam krematorium), schron przeciwlotniczy w Parku Sołackim, schron znajdujący się w okolicach Ronda Obornickiego oraz niewielkie schrony znajdujące się przy ul. Kościelnej.

Drawieński Park Narodowy

            W dniach 25-27 stycznia już po raz kolejny odbył się zimowy obóz w Drawieńskim Parku Narodowym. Skontrolowaliśmy 17 obiektów, większość z nich to bunkry będące pozostałością umocnień Wału Pomorskiego, ale nie pominęliśmy również starych piwnic, a nawet sprawdziliśmy 2 studnie. Sprawdzenie tych ostatnich wymagało użycia specjalnego sprzętu stosowanego we wspinaczce. W tym roku odnotowaliśmy 191 osobników. Najliczniej spotykane były nocki Natterera (Myotis nattereri), gacki brunatne (Plecotus auritus) oraz nocki rude (Myotis daubentonii). Nie zabrakło również mopków zachodnich (Barbastella barbastellus).

Ojcowski Park Narodowy

            Zimowa sesja egzaminacyjna to bardzo stresujący czas dla studentów. Nam ona nie przeszkadza w tym, aby udać się na południe naszego kraju. Na przełomie stycznia i lutego (31.01-03.02) członkowie Sekcji Teriologicznej KL UPP już po raz 31 odwiedzili Ojcowski Park Narodowy w celu wykonania zimowej inwentaryzacji chiropterologicznej. W tym roku skontrolowalismy 17 obiektów, z czego 16 stanowiły jaskinie. Odnotowaliśmy 639 nietoperzy należących do 10 z 27 krajowych gatunków. Nie było zaskoczeniem, że większość z nich, bo aż 88% stanowiły podkowce małe (Rhinolophus hipposideros). Poza tym stwierdziliśmy: nocki duże (Myotis myotis), nocki orzęsione (Myotis emarginatus), nocki rude (Myotis daubentonii), nocki łydkowłose (Myotis dasycmene), nocki wąsatki/Brandta (Myotis mystacinus/brandtii), mroczka późnego (Eptesicus serotinus), gacki brunatne (Plecotus auritus) oraz mopki zachodnie (Barbastella barbatellus).

Międzyrzecki Rejon Umocniony

            Ostatni na liście zadań był Międzyrzecki Rejon Umocniony. Główny system kanałów stanowi jedno z największych w Europie zimowisk nietoperzy. Co roku odnotowuje się tam ok. 30 tys. hibernujących osobników. Członkowie Sekcji sprawdzają otaczające ten słynny system wolnostojące obiekty. W dniach 22-24 lutego skontrolowaliśmy 29 bunkrów. Odnotowaliśmy 577 osobników. Prawie 40% stanowiły mopki zachodnie (Barbastella barbatellus).

Podsumowanie

Łącznie w sezonie zimowym 2018/2019 sprawdziliśmy 75 obiektów, w tym 52 bunkry i schrony, 17 jaskiń, 2 forty, 2 studnie oraz 2 piwnice. Odnotowaliśmy łącznie 2 032 nietoperze należące do 14 z 27 krajowych gatunków nietoperzy.

Koniec zimy nie oznacza dla nas wolnego. Rozpoczynamy letni sezon badań. Czeka nas wywieszanie schronów dla nietoperzy, odłowy oraz kontrola schronień letnich.

« z 24 »
Sekcja

🎅Ho! Ho! Ho!🎅

Święta, święta! I po świętach! ☃️🎄
Był u Was Święty Mikołaj?
U nas na I Wigilii Sekcji Teriologicznej gościem specjalnym był MRUkołaj! 🦇🎅❄️🎄 Przybył do nas prosto z Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, który jest najbardziej znanym miejscem zimowania nietoperzy 🦇

Sekcja

III Konferencja Kół Naukowych Leśników

A my znowu na konferencji! 🦇
W dniach 06-09.12 odbywa się III Konferencja Kół Naukowych Leśników. Oczywiście nie mogło na niej zabraknąć naszej Sekcji Teriologicznej.
Wygłosiliśmy referat pt. „Zimowy monitoring nietoperzy w wybranych obiektach na terenie Poznania”.
Nie byliśmy sami. Wynikami swoich badań pochwaliły się też inne Sekcje Koła Leśników UP w Poznaniu: Sekcja Łowiecka, Geomatyczna, Edukacji przyrodniczo-leśnej oraz Użytkowania lasu 🙂

***

Another conference! This weekend (6-9 November) a Conference of Forestry Science Clubs takes place in Ustroń. We gave a presentation titled “Winter Monitoring of Bats Hibernating in Poznań”. We are very pleased to take part in this event and exchange experiences with other forestry students.

« z 5 »